Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów - dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc

Szanowni Państwo,

Od 2 lipca 2013 r. obowiązują nowe formularze wniosków w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013 oraz instrukcje ich wypełniania.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy:

 Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

Wniosek o płatność i instrukcja jego wypełnienia:

Załączniki do wniosków o płatność - dotyczącego wniosku o przyznanie pomocy złożonego przed 2 lipca 2013 roku oraz wniosku o przyznanie pomocy złożonego od 2 lipca 2013 roku

Akty prawne regulujące ubieganie się o wsparcie:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i
posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 - 2013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Oszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz. 416);

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Oszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 129, poz. 869);

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Oszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2011 r. Nr 103, poz. 595);

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 689);

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania ,"Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 573);