Wsparcie dla "mikroprzedsiębiorstw" - kolejność przysługiwania pomocy w 2010 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w 2010 r. nabór wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" od 28 czerwca do 9 lipca. Do Agencji wpłynęło ponad 10,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy, z których wynikało, że "mikroprzedsiębiorcy" zaplanowali utworzenie około 20 tysięcy nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z tym rozporządzeniem nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy należy podać do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie.

W celu odnalezienia konkretnego wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na inwestycje w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w danym województwie, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

 • otworzenie listy dla województwa, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy,
 • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
 • po pojawieniu się aktywnego okienka, proszę wpisać nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
 • po zatwierdzeniu wyświetlone zostanie nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność rozpatrywania wniosku i przysługiwania pomocy.

Departament Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR

Nazwy linków do poszczególnych list:

 1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie dolnośląskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie kujawsko-pomorskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 3. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie lubelskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 4. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie lubuskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 5. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie łódzkim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 6. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie małopolskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 7. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 8. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie opolskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 9. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie podkarpackim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 10. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie podlaskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 11. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie pomorskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 12. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie śląskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 13. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie świętokrzyskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 14. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie warmińsko-mazurskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 15. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie wielkopolskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę
 16. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie zachodniopomorskim dla naboru z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - zobacz listę