Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór 2016 rok

Komunikat Prezesa ARiMR z 6 marca 2017 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 30 września - 28 listopada 2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 30 września do dnia 28 listopada 2016 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup producentów rolnych w ramach działania 9 PROW 2014-2020, została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284).

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o kolejności przysługiwania pomocy, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup oraz liczby przyznanych punktów.

  1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020 w województwie mazowieckim - (aktualizacja z 17 sierpnia 2017 r.) otwórz
  2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020  w pozostałych województwach - (aktualizacja z 20 czerwca 2018 r.) otwórz

p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dariusz Golec