Szanowni Państwo

ARiMR zakończyła wprowadzanie zmian wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2019 poz. 1416)otwórz

Zmiany dotyczą nadania statusu miasta z dniem 1 stycznia 2020 r. następującym miejscowościom:

  • Lututów – w gminie Lututów, w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim;
  • Piątek – w gminie Piątek, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;
  • Czerwińsk nad Wisłą – w gminie Czerwińsk nad Wisłą, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;
  • Klimontów – w gminie Klimontów, w powiecie sandomierskim, w województwie świętokrzyskim

Np. działka nr 127 położona w gminie Lututów w województwie łódzkim w roku 2019 miała identyfikator 101804_2.0006.127 natomiast po zmianach wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2020 r. 101804_5.0006.127 ze względu na fakt, iż gmina wiejska stała się gminą miejską a rodzaj gminy jest zawarty w identyfikatorze działki.

Podczas wypełniania wniosku w aplikacji eWniosekPlus konieczna będzie aktualizacja danych w zakresie działek referencyjnych położonych na obszarze powyższych gmin w związku z tym, iż zmieniły się identyfikatory działek. Jednym ze sposobów jest usunięcie upraw, EFA i działek referencyjnych a następnie dodanie ponownie działek już z obowiązującym identyfikatorem i deklaracja na tych działkach (rysowanie upraw, deklaracja EFA).

Dla powyższych gmin nie został jeszcze zaktualizowany słownik ONW, w związku z powyższym do czasu jego aktualizacji, jeżeli posiadają państwo działki w następujących miejscowościach (otwórz) i chcą państwo ubiegać się o płatność ONW to działek rolnych położonych w tych miejscowościach należy pamiętać o zaznaczeniu wnioskowania o płatność ONW w zakładce WNIOSEK w sekcji PŁATNOŚCI.

Przy definiowaniu upraw nie jest dostępna grupa upraw ONW, ale zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dn. 1 lutego 2019 r. w § 5 ust. 1aa. jeżeli rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to we wniosku o przyznanie płatności ONW nie musi deklarować działek rolnych, w odniesieniu do których ubiega się o przyznanie płatności ONW, a działki rolne zadeklarowane do jednolitej płatności obszarowej i położone na obszarach ONW uznaje się za zadeklarowane do płatności ONW.