Uwaga!

ARiMR zakończyła wprowadzanie zmian dla poniżej wymienionych gmin:

 1. Nowa Słupia
 2. Pierzchnica
 3. Opatowiec
 4. Wielbark

Dla powyższych gmin nie został jeszcze zaktualizowany słownik ONW, w związku z powyższym do czasu jego aktualizacji, aby zadeklarować do płatności ONW uprawy prowadzone na działkach w obrębach z tych gmin  położone na obszarze ONW należy zaznaczyć wnioskowanie o płatność ONW w zakładce WNIOSEK w sekcji PŁATNOŚCI.

Przy definiowaniu upraw nie jest dostępna grupa upraw ONW, ale zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dn. 1 lutego 2019 r. w § 5 ust. 1aa. jeżeli rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to we wniosku o przyznanie płatności ONW nie musi deklarować działek rolnych, w odniesieniu do których ubiega się o przyznanie płatności ONW, a działki rolne zadeklarowane do jednolitej płatności obszarowej i położone na obszarach ONW uznaje się za zadeklarowane do płatności ONW.

W związku z powyższym ARiMR przekazuje zaktualizowany:

wykaz zmian identyfikatorów TERYT (gmin i obrębów), które zaimplementowano w systemie LPIS ARiMR na kampanię 2019 - otwórz.

data publikacji 30.04.2019 r.


ARiMR zakończyła wprowadzanie zmian wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin oraz w sprawie zniesienia gminy oraz o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gmin.

Zmiany zostały wprowadzone dla wszystkich gmin dla których ARiMR otrzymała z PODGiK aktualne dane EGiB (w zał. mapowanie zmian numeracji gmin i obrębów).

Ze względu na brak aktualnych danych w EGiB, zmiany nie zostały jeszcze wprowadzane dla ośmiu niżej wymienionych gmin:

 1. Nowa Słupia
 2. Pierzchnica
 3. Szydłów
 4. Wielbark
 5. Lubowidz
 6. Oleśnica
 7. Opatowiec
 8. Nowy Korczyn

Zmiany dla ww. gmin zostaną wprowadzone niezwłocznie po otrzymaniu danych z EGiB/PODGiK.

W załączeniu rozporządzenia które określają zakres zmian w 2019 roku oraz wykaz obrębów, dla których w eWniosekPlus obowiązują zaktualizowane dane.

W związku z powyższym ARiMR przekazuje:

 • wykaz zmian identyfikatorów TERYT (gmin i obrębów), które zaimplementowano w systemie LPIS ARiMR na kampanię 2019 - otwórz;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowością statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin - otwórz;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin - otwórz;
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin - otwórz;
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenia ich granic - otwórz;
 • USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim - otwórz;
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec - otwórz;
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta - otwórz.