Szanowni Państwo!

uprzejmie informujemy, że od dnia 12.12.2018 r. w aplikacji eWniosekPlus uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca  złożenie wniosku o przyznanie płatności 15/20 (przekazanie gospodarstwa) dotyczącego płatności obszarowych i ONW.

Mając powyższe na uwadze przekazujemy do wiadomości oraz stosowania Instrukcję wypełniania wniosku w przypadku przekazania gospodarstwa w kampanii 2018 w aplikacji eWniosekPlus - otwórz

data publikacji 12.12.2018 r.

Uwaga!!! - zanim wypełnisz wniosek

1. Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy w aplikacji eWniosekPlus zalecane jest wyczyszczenie ostatniej historii w przeglądarce internetowej.

2. Przed wysłaniem Wniosku do ARiMR należy zweryfikować, czy wszystkie dane zostały uzupełnione, w szczególności czy wszystkie uprawy zostały narysowane oraz czy zaznaczono wnioskowane płatności.

3.Opcja <Wycofaj> dostępna dla wniosków wysłanych (zakładka WYSŁANE) służy do wycofania całego wniosku w przypadku, gdy rolnik nie zamierza ubiegać się o płatności w roku 2018. W przypadku konieczności zmiany lub poprawy danych w wysłanym wniosku należy przejść na zakładkę „Nowe” i wybrać „Wniosek o przyznanie płatności 2018”. Aplikacja umożliwi edycję danych we wniosku wysłanym do ARiMR. Po poprawieniu danych należy wysłać wniosek do ARiMR. Będzie on traktowany jako zmiana do wniosku/wycofanie części wniosku w zależności od zmian wprowadzonych w stosunku do pierwotnego wniosku.

 

Uwaga! nastąpiła zmiana identyfikatorów działek referencyjnych (gmin i obrębów w nr TERYT) - dowiedz się więcej

 

Szanowni Państwo!

W przypadku, gdy w momencie wysłania wniosku do ARiMR aplikacja eWniosekPlus generuje komunikat, że wniosku nie udało się wysłać, przed ponowną próbą wysłania wniosku zalecamy weryfikację w zakładce WYSŁANE, czy wniosek został wysłany oraz czy dane w wysłanym wniosku są zgodne z deklaracją rolnika.

Szanowni Państwo!

W części wniosków wysłanych w aplikacji eWniosekPlus stwierdzono przypadki deklarowania działek referencyjnych, na których nie została narysowana żadna uprawa lub narysowana uprawa nie została zgłoszona do żadnej płatności, co będzie skutkowało brakiem przyznania płatności. Zachęcamy do zweryfikowania danych w eWniosekPlus w terminie, który umożliwi Państwu wprowadzenie ewentualnych zmian w przesłanym wniosku.

 

Potrzebujesz pomocy zapraszamy do Portalu Centrum Pomocy - otwórz

 

Komunikaty o dostępności systemów teleinformatycznych ARiMR

Pomoc

 

Konfiguracja stacji klienckiej umożliwiająca korzystanie z aplikacji eWniosekPlus