Premie dla młodych rolników - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2016 roku

Komunikat Prezesa ARiMR z 3 października 2016 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w naborze wniosków w 2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" PROW 2014 - 2020.

ARiMR zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy i ustaliła kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla młodych rolników wg liczby punktów przyznanych poszczególnym wnioskom (na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 982, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem § 18 ust. 4 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach.

Aktualne listy wojewódzkie:

Województwo Dolnośląskie (III aktualizacja) - otwórz

Województwo Kujawsko-Pomorskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Lubelskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Lubuskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Łódzkie (III aktualizacja) - otwórz

Województwo Małopolskie (II aktualizacja) - otwórz

Województwo Mazowieckie (IV aktualizacja) - otwórz

Województwo Opolskie (II aktualizacja) - otwórz

Województwo Podkarpackie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Podlaskie (III aktualizacja) - otwórz

Województwo Pomorskie (III aktualizacja) - otwórz

Województwo Śląskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Świętokrzyskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Warmińsko-Mazurskie (II aktualizacja) - otwórz

Województwo Wielkopolskie (II aktualizacja) - otwórz

Województwo Zachodniopomorskie (I aktualizacja) - otwórz

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie znaku sprawy lub unikalnego fragmentu znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie szukany znak sprawy lub unikalny fragment znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Listy archiwalne - otwórz