"Premie dla młodych rolników" - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2015 roku

Komunikat Prezesa ARiMR Daniela Obajtka z 14 kwietnia 2016 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w naborze wniosków w 2015 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 20 sierpnia do 16 września 2015 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" PROW 2014-2020. Ogółem w skali kraju złożono 3 313 wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników, w tym w województwie:

 • dolnośląskim - 82
 • kujawsko-pomorskim - 208
 • lubelskim - 314
 • lubuskim - 29
 • łódzkim - 284
 • małopolskim - 147
 • mazowieckim - 670
 • opolskim - 70
 • podkarpackim - 77
 • podlaskim - 300
 • pomorskim - 131
 • śląskim - 51
 • świętokrzyskim - 229
 • warmińsko-mazurskim - 159
 • wielkopolskim - 478
 • zachodniopomorskim - 84

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla młodych rolników została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 982, z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 18 ust. 4 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach.

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

 • Otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
 • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
 • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie znaku sprawy lub unikalnego fragmentu znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie szukany znak sprawy lub unikalny fragment znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Listy wojewódzkie 6 września 2016 r. - aktualizacja:

Województwo Dolnośląskie - otwórz

Województwo Kujawsko-Pomorskie - otwórz

Województwo Lubelskie - otwórz

Województwo Lubuskie - otwórz

Województwo Łódzkie - otwórz

Województwo Małopolskie - otwórz

Województwo Mazowieckie (aktualizacja 10.11.2016) - otwórz

Województwo Opolskie - otwórz

Województwo Podkarpackie - otwórz

Województwo Podlaskie - otwórz

Województwo Pomorskie (aktualizacja 6.10.2016) - otwórz

Województwo Śląskie - otwórz

Województwo Świętokrzyskie - otwórz

Województwo Warmińsko-Mazurskie - otwórz

Województwo Wielkopolskie - otwórz

Województwo Zachodniopomorskie - otwórz