Pobierz / Wyślij wniosek

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

Działanie M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Działanie 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych

Poddziałanie: 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców - termin składania ofert upływa w dniu 23 września 2021 r.

Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Poddziałanie 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości nabór wniosków - od 31 maja 2021 r. do 1 lipca 2021 r.
Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy  producentów na rynku wewnętrznym

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar D

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Poddziałanie 4.3 Inwestycje w środki trwałe - Scalanie gruntów

Poddziałanie  5.1  Inwestycje  zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór od 11 marca do 31 grudnia 2021 r.

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników - nabór wniosków wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF)

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór wniosków wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

Poddziałanie 6.3: Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych: wsparcie na zalesianie nabór wniosków od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Poddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - nabór wniosków od 17 maja do 27 czerwca 2021 r.

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne

Działanie 13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW)

Działanie 14 Dobrostan zwierząt

Działanie 16 Współpraca

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:

Działanie M21 - Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO)

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020

Inne formy pomocy:

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich

Inne wnioski:

Wniosek o uprawnienia do systemu dla podmiotów współpracujących z ARiMR (PIW, GIW,URZĘDY itp.)

Wszystkie wnioski
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020