Archiwum "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - kolejność przysługiwania pomocy w 2011 r.

Komunikat Prezesa ARiMR z 8 września 2011 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w 2011 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 26 kwietnia do 24 czerwca 2011 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 112 PROW 2007-2013 "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Ogółem w skali kraju złożono 8 600 wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników, w tym w województwie:

 • dolnośląskim - 248
 • kujawsko-pomorskim - 799
 • lubelskim - 1022
 • lubuskim - 134
 • łódzkim - 576
 • małopolskim - 214
 • mazowieckim - 1211
 • opolskim - 257
 • podkarpackim - 236
 • podlaskim - 695
 • pomorskim - 361
 • śląskim - 161
 • świętokrzyskim - 348
 • warmińsko-mazurskim - 540
 • wielkopolskim - 1461
 • zachodniopomorskim - 337

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla młodych rolników została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 15 ust.1j ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy, określającą, które wnioski mieszczą się w odpowiednim limicie środków w danym województwie określonym w przepisach w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wskazującą wniosek o przyznanie pomocy, który jako pierwszy zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków w danym województwie.

Nazwy linków do poszczególnych list:

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa