Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kolejność przysługiwania pomocy w naborach przeprowadzonych od 2011 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 w naborach przeprowadzonych w 2011r. lub 2013r. i którym pomoc ta nie została przyznana przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2014, poz. 903)
tj. przed 23.07.2014 r.

W dniu 23.07.2014 roku weszły w życie:

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. 2014, poz. 904) oraz
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2014, poz. 903).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. 2014, poz. 904) uchyla wysokość limitów środków w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w podziale na województwa. Natomiast rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2014, poz. 903) określa, iż wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 w ramach naborów przeprowadzonych w 2011 r. lub 2013 r. i którym pomoc ta nie została przyznana przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego tj. 23.07.2014 roku, pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję dla całego kraju.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Dz.U. Nr 139 poz. 883, z późn. zm]. Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie co dziesięć dni, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu zawarcia wszystkich umów i/lub  wyczerpania puli środków finansowych określonych w PROW 2007-2013 na to działanie.

W celu odnalezienia konkretnego Wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy Wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa Wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność rozpatrywania wniosku i przysługiwania pomocy.

 

Departament Działań  Inwestycyjnych  ARiMR
Prezes ARiMR Andrzej Gross

lista z 30 czerwca 2015 r. - otwórz

Archiwum list generowanych po dniu 23 lipca 2014 roku - otwórz

 

Archiwum - listy generowane przed dniem 23 lipca 2014 roku: