"Renty strukturalne" - kolejność przysługiwania pomocy w 2010 r.

Komunikat Prezesa ARiMR z dnia 28 stycznia 2011 r.

dotyczący informacji o kolejności wnioskodawców, którym będzie przysługiwała renta strukturalna w poszczególnych województwach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 1 do 10 września 2010 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 113 PROW 2007-2013 "Renty strukturalne". 

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz.750 z późn. zm.).

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 258 poz. 1759) zaistniała konieczność ponownego przygotowania wojewódzkich list wnioskodawców, którym będzie przysługiwała renta strukturalna w poszczególnych województwach, z uwzględnieniem nowych limitów środków.

Listy zawierają informacje o kolejności wnioskodawców, którym według stanu na dzień 28 stycznia 2011 r. będzie przysługiwała renta strukturalna w poszczególnych województwach, z zaznaczeniem tych wnioskodawców, w przypadku których uwzględnienie wniosku spowoduje przekroczenie dostępnego limitu.

Wszystkie osoby, których wnioski mieszczą się w wojewódzkich limitach środków finansowych otrzymają postanowienia o spełnieniu warunków do uzyskania renty strukturalnej. Natomiast decyzje o odmowie przyznania pomocy ze względu na wyczerpanie limitu środków finansowych zostaną  wydane  w terminie późniejszym, zgodnie z §10a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. o podziale Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388 z późn. zm.).

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Nazwy linków do poszczególnych list:

1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie dolnośląskim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania 113 PROW 2007-2013 "Renty strukturalne" - zobacz listę

2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie kujawsko-pomorskim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania 113  PROW 2007-2013 "Renty strukturalne"- zobacz listę

3. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie lubelskim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania 113 PROW 2007-2013 "Renty strukturalne"- zobacz listę

4. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie lubuskim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania 113 PROW 2007-2013 "Renty strukturalne"- zobacz listę

5. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie łódzkim dla naboru wniosków w 2010 r.  z działania 113 PROW 2007-2013 "Renty strukturalne"- zobacz listę

6. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie małopolskim dla naboru wniosków w   2010r. z działania 113 PROW 2007-2013 "Renty strukturalne" - zobacz listę

7. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania 113 PROW 2007-2013 "Renty strukturalne"- zobacz listę

8. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie opolskim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania 113 PROW 2007-2013 "Renty strukturalne"-zobacz listę

9. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie podkarpackim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania 113  PROW 2007-2013 "Renty strukturalne"- zobacz listę

10. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie podlaskim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania 113  PROW 2007-2013 "Renty strukturalne"- zobacz listę

11. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie pomorskim dla naboru wniosków w 2010r. z działania 113 PROW 2007-2013 "Renty strukturalne"- zobacz listę

12. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie śląskim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania 113   PROW 2007-2013 "Renty strukturalne"- zobacz listę

13. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie świętokrzyskim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania 113 "Renty strukturalne"  PROW 2007-2013 - zobacz listę

14. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie warmińsko-mazurskim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania "Renty strukturalne"  PROW 2007-2013 - zobacz listę

15. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie wielkopolskim dla naboru wniosków w 2010 r.z działania "Renty strukturalne"  PROW 2007-2013 - zobacz listę

16. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w województwie zachodniopomorskim dla naboru wniosków w 2010 r. z działania "Renty strukturalne" PROW 2007-2013 - zobacz listę