Informacja o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" dla PROW 2014-2020 w 2015 roku

Logotyp PROW 2014 - 2020
Logotyp PROW 2014 - 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 15 czerwca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2015 roku. W ramach naboru wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w skali kraju złożono 1074 wniosków.

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 655). Wykaz "Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesianie w 2015 r.", obejmuje tylko tych beneficjentów dla których grunty przeznaczone do zalesienia zadeklarowane we wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie uzyskały co najmniej 6 punktów, przez co zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia spełniły kryteria otrzymania wsparcia na zalesienie. Wszystkie wnioski zamieszczone w ww. wykazie, mieszczą się w limitach środków przeznaczonych na działanie: "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2015 roku.

Aktualizacja z 15 lutego 2016 r. 

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie w 2015 r. - otwórz

Daniel Obajtek
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa