Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014-2020 w 2015 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Modernizacja gospodarstw rolnych nabór z 2015 roku

Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarach rozwój produkcji prosiąt/mleka krowiego/bydła mięsnego, w naborze przeprowadzonym w terminie 19 października - 17 listopada 2015 r.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 19 października do 17 listopada 2015 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarach:

  • rozwój produkcji prosiąt
  • rozwój produkcji mleka krowiego
  • rozwój produkcji bydła mięsnego

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1371).

Aktualizacja (12 kwietnia 2018 r.)

1.    Informacji o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji prosiąt w województwie mazowieckim - otwórz

2.    Informacji o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji prosiąt łącznie w pozostałych województwach - otwórz

3.    Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego w województwie mazowieckim - otwórz

4.    Informacji o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego łącznie w pozostałych województwach - otwórz

5.    Informacji o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego w województwie mazowieckim - otwórz

6.    Informacji o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego łącznie w pozostałych województwach - otwórz

dokonywana będzie cyklicznie nie rzadziej niż co 20 dni, w sytuacji, gdy dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

Ponadto na ww. listach oddzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 4 punkty.


W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych którym przyznano 4 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • Otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Departament Działań  Inwestycyjnych  ARiMR

Prezes ARiMR
Daniel Obajtek