Akty prawne

  • USTAWA z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • ściągnij plik
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 198, poz. 1927)
  • ściągnij plik
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. (Dz. U. Nr 16, poz. 82)
  • ściągnij plik
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą (Dz. U. 257, poz. 2157)
  • ściągnij plik