Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Fundusz Gwarancji Rolnych

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Plakta Fundusz Gwarancji Rolnych

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),

Okres gwarancji:

kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna
Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Więcej informacji:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - otwórz
Bank Gospodarstwa Krajowego - otwórz

Tekst, plakat i zdjęcie: MRiRW

Data wprowadzenia: 13.05.2021
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2021 16:10